Følgende betingelser og vilkår regulerer forholdet mellom brukeren og FlexiPort AS(org. nr. 931988298) – Herunder FlexiPort.

Før du begynner å bruke vår portal, vennligst ta deg tid til å lese disse generelle vilkårene og betingelsene,samt personvernerklæring nøye. 

Definisjoner : 

Brukerkonto:

Før du kan legge ut eller svare på annonser, må du opprette en brukerkonto på nettsiden. Du må være minst 18 år gammel for å opprette en konto( for privatperson) eller være registrert i Brønnøysundregistrene (selvstendig næringsdrivende eller aksjeselskap)

Medlemskap:

Du kan kjøpe medlemskap som inneholder bestemt antall av tilgjengelige annonser. Medlemskap fornyes automatisk hver måned. Det er ingen bindingstid! – Du kan avslutte medlemskapet ditt når du vil.

Annonseplassering:

Nettsiden forbeholder seg retten til å bestemme hvor annonser blir plassert på nettsiden.

Annonsemateriale:

Du er ansvarlig for å levere riktig og fullstendig annonsemateriale. Annonser som inneholder støtende eller ulovlig innhold vil ikke bli akseptert.

Gebyrer:

Det er gebyrer knyttet til å plassere på annonser på nettsiden. Disse gebyrene vil bli oppgitt på forhånd.

Betaling : 

Du kan velge  betalingsmetode som passer best for deg . Velg mellom Vipps, PayPal, Stripe eller direkt bankoverføring.

Levering av tjeneste: 

Annonsen kan publiseres med en gang betalingen blir fullført. Du kommer til å se antall annonser som du kan legge inn i profilen din.

Reklamasjon ved feil eller mangel: 

Ved feil eller avvik bør brukeren reklamere til FlexiPort kundeservice så snart som mulig etter å ha oppdaget mangelen. Reklamasjonen bør skje innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, men ikke senest enn 24 timer.

Annonse varighet:

Annonser vil være synlige på nettsiden i en bestemt tidsperiode, dvs. 7 eller 14 kalenderdager- basert på pakiet du velger. Etter denne perioden vil annonsen bli fjernet automatisk, med mindre du velger å fornye den.

Personvern:

Nettsiden vil behandle dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning i Norge. Din informasjon vil kun bli brukt til formål relatert til nettsiden og annonsering.

Brukeratferd:

Du må opprettholde høye etiske standarder og respektere andre brukere på nettsiden. Nettsiden forbeholder seg retten til å fjerne brukerens konto og/eller annonser hvis det oppdages brudd på disse vilkårene.

Angrerett:

Når du kjøper tjenester over internett har du 14 dagers angrerett. For å annonsere hos FlexiPort må du imidlertid frasi deg din angrerett. Annonsering tjenester innebærer at den bestilte tjenesten (mulighet for legge inn annonsen) leveres umiddelbart. Det betyr at du aksepterer at angreretten opphører når tjenester anses levert. Tjenestene anses levert umiddelbart etter annonsen er publisert. Det gjelder også for tilleggstjenester som er tilgjengelig for å kjøpe : endring, fornyelse eller kjøp av ekstra synlighet for en annonse.

Lovvalg og tvisteløsning: 

Eventuelle tvister som oppstår som følge av bruk av nettsiden og dens tjenester, skal løses i henhold til gjeldende lovgivning og ved skjønnsmessig rett.

Ansvarsbegrensning:

FlexiPort portalen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner.Dersom det er praktisk mulig vil FlexiPort gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. 

FlexiPort tar ikke ansvar for konsekvenser, skader eller tap som følge av at FlexiPort portalen ikke kan brukes.

FlexiPort er ikke en part i transaksjonen og har ingen kontroll over avtaler mellom brukerne og dermed tar ikke ansvar for brudd av avtale mellom brukerne, skader under transport, forsinkelser og/eller dersom sendingen blir borte.

FlexiPort er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, kvaliteten på annonser eller tjenestene som tilbys gjennom annonser. Det er bruker sitt ansvar å gjøre nødvendige undersøkelser før mann inngår avtale med andre brukere. 

FlexiPort kan ikke involvere seg i konflikter som eventuelt oppstår. Ved tyveri eller svindel, er det viktig at du dokumenterer hendelse og kontakter politiet.

FlexiPort kan heller ikke garantere at du oppnår effekten du ønsker av å annonsere i portalen.

Konfliktløsning :

Klager rettes til bruker du gikk i avtale med innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan parter ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Samtykke til markedsføring:

Som registrert bruker hos FlexiPort vil du kunne motta nyhetsbrev/markedsføring via e-post .Du kan endre innstillingene under din profil.


Disse generelle vilkårene kan oppdateres eller endres når som helst. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert om eventuelle endringer. Ved å bruke nettsiden godtar du automatisk de gjeldende vilkårene.

  

FlexiPort AS

org. nr. 931988298

info@flexiport.no